Ketika kita sedang dalam kerurangan harta terkadang yang terbersit pertama kali adalah mencari pinjaman dan pertolongan kepada teman atau saudara yang mempunyai kelebihan harta. Ketika kita sedang dalam kesusahan dan…
Continue Reading