Beliau bernama Al Faruq Abu Hafs Umar ibnul Khottob ibnu Nufail ibnu Abdul 'Uzzah Al Quraisi Al Adawi. Beliau di lahirkan 13 Tahun setelah tahun gajah (538 M) Beliau Rodhiallahu…
Continue Reading