Abu Bakar Ash Shiddiq Adalah Beliau adalah Khalifah sepeninggal Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Nama beliau adalah Abdullah Bin Abi Quhafah. Ayah dari Sayyidah 'Aisyah ummul mukminin. Dilahirkan 3 tahun setelah…
Continue Reading